Piątek, 20 października 2017

ul. Lindleya 12, 02-005 Warszawa
tel. 22 621-50-08 fax wew. 35
tel. 22 622-52-88 fax wew. 35
kontakt@parafiaorione.rel.pl

Parafia Rzymskokatolicka Świętego Alojzego Orione

Msze Święte w kościele Dzieciątka Jezus

Niedziela: 7.00, 8.30, 10.00, 11.30 - dla dzieci,
13.00 (oprócz lipca i sierpnia), 18.00
Dni powszednie: 6.15 (oprócz sobót oraz lipca i sierpnia), 7.00, 8.00, 18.00

Kancelaria parafialna czynna:

wtorek i czwartek: 11.00-12.00 i 16.00-17.30
sobota: 11.00-12.00

 

Mapa parafii

Służba Liturgiczna

Trochę historii

W parafii pw. świętego ks. Alojzego Orione ministranci służą już od bardzo dawna - chyba nie będzie przesady w stwierdzeniu, że są najstarszą grupą w historii naszego kościoła. W "życiu" naszej wspólnoty, miało miejsce tyle wydarzeń, że spisanie ich wszystkich ze szczegółami zajęłoby kilka opasłych tomów (być może kiedyś w przyszłości powstanie takie małe arcydziełko) - dlatego na ten moment ograniczymy się do faktów najistotniejszych...

Od początku naszym podstawowym dążeniem i zadaniem była służba Bogu przy ołtarzu. Jak wiadomo ministrant to członek ludu Bożego, który w czasie sprawowania liturgicznych obrzędów spełnia posługę pomocniczą w sposób określony przepisami Kościoła. Słowo ministrant wywodzi się z łacińskiego słowa "ministrare", to znaczy służyć - wskazuje szczególnie na służbę podczas Mszy świętej.

Trochę historii...
Liturgia Wigilii PaschalnejW naszym kościele służyliśmy chętnie i często - zwłaszcza w trudnych latach 80 - tych. Każdy miał wyznaczony dyżur w niedzielę i w dzień powszedni. Organizowaliśmy skupienia, które miały przygotować do różnych ważnych wydarzeń w życiu Kościoła (Wielkanoc, Boże Narodzenie, itp.) i naszej parafii (przyjęcie kandydatów do grona ministrantów, promocja na wyższy stopień itp.). Mieliśmy także swój udział w pracach budowlanych domu Zakonnego i pozostałych obiektów. Wprawdzie było to "tylko" noszenie cegieł i innych materiałów, ale świadomość uczestnictwa w wielkim dziele napawała nas dumą :-). Za każdym razem kiedy do Polski przyjeżdżał Papież Jan Paweł II witaliśmy Go na trasie przejazdu z lotniska i uczestniczyliśmy w odprawianych mszach. Tak było m.in. w roku 1979 na Placu Zwycięstwa, 1983 - na Stadionie X - lecia, na placu Defilad w 1987 roku, na Agrykoli cztery lata później oraz w latach 1999 i 2002.

Uczestniczyliśmy w kursach lektorskich, kantorskich w konkursach wiedzy ministranckiej. W ramach grupy teatralnej działającej w naszym kościele, braliśmy udział w jasełkach i innych okolicznościowych przedstawieniach. Razem z grupą młodzieżową braliśmy udział w czuwaniach młodzieżowych, odbywających się w parafiach oriońskich w całejPolsce. Chodziliśmy na piesze pielgrzymki do Częstochowy. Przedstawiciele naszej wspólnoty byli obecni na zlotach młodzieży oriońskiej "ROUTE ORIONE" a także na Europejskich Spotkaniach Młodzieży Taize. W czasie wakacji i ferii często braliśmy udział w tzw. "wypoczynku z Bogiem" organizowanym przez księży Orionistów.

Obecnie

W naszej wspólnocie ministranckiej można wyszczególnić kilka grup (opiekunem wszystkich jest ks. Jarosław Gralicki):

Ministranci honorowi - grupę tę tworzą wszyscy, którzy mają za sobą długoletni staż ministrancki i dalej pragną swoją służbą ubogacać liturgię w naszym kościele. Są to przeważnie osoby dorosłe - pracujący lub studenci. Biorą oni udział w uroczystościach parafialnych, pełniąc służbę w kościele i przy ołtarzu.

Ministranci starsi - do tej grupy należą chłopcy uczęszczający do gimnazjów oraz szkół ponadpodstawowych. Wśród nich znajdują się także lektorzy i ceremoniarze. Do nich należy przygotowanie oprawy liturgicznej uroczystości takich jak: Niedziela Palmowa, Triduum Paschalne i Niedziela Zmartwychwstania, Boże Narodzenie, Boże Ciało i innych ważnych wydarzeń w życiu Kościoła i naszej parafii.

Ministranci młodsi - to uczniowie szkół podstawowych, którzy uczestniczą w cotygodniowych spotkaniach, na których poznają podstawowe znaczenie obrzędów Mszy Świętej i Sakramentów. Ponadto poznają życiorys Papieża Jana Pawła II, Patrona Parafii - Św. Ks. Alojzego Orione i innych świętych - patronów ministrantów i swoich własnych.

Kandydaci - do tej grupy należą chłopcy uczęszczający do III klasy szkoły podstawowej, którzy po przyjęciu I Komunii Świętej wyrażają chęć służenia Bogu przy ołtarzu. Przez okres jednego roku przygotowują się do posługi liturgicznej a w czerwcu zostają uroczyście przyjęci do grona ministrantów.

Obowiązki ministranta:

Tu od wielu lat nie zmieniło się nic: do naszych głównych obowiązków należy przede wszystkim udział w Mszach Świętych niedzielnych i w dni powszednie. Ponadto uczestniczymy w nabożeństwach: majowych, czerwcowych i październikowych. W okresie Wielkiego Postu bierzemy udział w nabożeństwach Gorzkich Żali i Drogi Krzyżowej. W uroczystość Bożego Ciała przygotowujemy jeden z ołtarzy. Uczestniczymy w uroczystościach odpustowych, rekolekcjach parafialnych czy Dniu Chorego. Przygotowujemy liturgiczną oprawę uroczystości kościelnych jak i parafialnych.

A także...

W uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata, który jest patronalnym świętem Liturgicznej Służby Ołtarza odprawiana jest specjalna msza święta w intencji wszystkich ministrantów i ich rodzin.

W trakcie wakacji spędzamy czas na wspólnym wypoczynku w kraju i zagranicą. Do tradycji naszej grupy należą spotkania organizowane w okresie Bożego Narodzenia (opłatek) i Wielkanocy (jajko) w których uczestniczą także nasi rodzice i rodzeństwo.

Widzialnym owocem wydanym przez grupę ministrantów są powołania kapłańskie i zakonne, które wyrosły w naszej Parafii. Mamy tu: ks. Krzysztofa Wyszyńskiego - ze zgromadzenia braci mniejszych Kapucynów i ks. Janusza Kaczmarka - kapłana Archidiecezji Warszawskiej.

Za wszystkie ofiary oraz każdy gest życzliwości

i dobroci składamy serdeczne Bóg zapłać!

Konto bankowe: Ing Bank Śląski BSK S.A. 55 1050 1025 1000 0022 4437 9182