Piątek, 18 października 2019

ul. Lindleya 12, 02-005 Warszawa
tel. 22 621-50-08 fax wew. 35
tel. 22 622-52-88 fax wew. 35
kontakt@parafiaorione.rel.pl

Parafia Rzymskokatolicka Świętego Alojzego Orione

Msze Święte w kościele Dzieciątka Jezus

Niedziela: 7.00, 8.30, 10.00, 11.30, 13.00, 18.00
Dni powszednie: 7.00, 8.00, 18.00

Kancelaria parafialna czynna:

Wtorek i Czwartek: 11.00 - 12.00; 16.00 - 17.30,

Sobota: 11.00 - 12.00

 

Adoracja Najświętszego Sakramentu:

Poniedziałek - Piątek: godz. 8.30 - 17.45

Sakramenty

Chrzest - Sakrament, przez który Jezus Chrystus gładzi nam grzech pierworodny oraz wszystkie grzechy przed chrztem popełnione, daje nam życie Boże. Czyni nas dziećmi Bożymi i członkami Kościoła Bożego. Sakrament Chrztu ustanowił Jezus Chrystus po Zmartwychwstaniu słowami: Idźcie i nauczajcie wszystkie narody chrzcząc je w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.

Chrzest w naszym kościele - W II i IV niedzielę miesiąca na Mszy św. o 13.00. Wymagane dokumenty: Akt urodzenia dziecka, dane personalne rodziców chrzestnych wraz z zaświadczeniem z ich parafii o ich życiu religijnym, świadectwo ślubu kościelnego rodziców. Jeżeli dziecko jest z innej parafii, rodzice powinni przynieść pisemną zgodę swego proboszcza na udzielenie sakramentu chrztu.

Bierzmowanie - Sakrament, w którym Duch Święty umacnia chrześcijanina, aby wiarę swoją mężnie wyznawał, bronił jej i według niej żył. W sakramencie Bierzmowania działa szczególnie Duch Święty, który daje człowiekowi pełnię darów, aby przez to doskonałej zjednoczyć człowieka z Chrystusem i upodobnić do Chrystusa.

Bierzmowanie w naszym kościele - dla młodzieży z 3 klasy gimnazjum, zapisy na początku września. Wymagane dokumenty: świadectwo chrztu świętego.

Eucharystia - Sakrament, który ustanowił Jezus Chrystus w czasie Ostatniej Wieczerzy, w trakcie której "Pan Jezus wziął chleb, połamał go i podał mówiąc: 'Bierzcie i jedzcie, to jest Ciało moje, które za was będzie wydane!' Po wieczerzy wziął kielich, mówiąc: 'To jest kielich Krwi mojej, która za was będzie wylana: to czyńcie na moją pamiątkę'".

I Komunia w naszym kościele - przygotowanie do Pierwszej Komunii odbywa się w parafii w miejscu zamieszkania. W wyjątkowych sytuacjach może odbyć się w innej parafii po otrzymaniu pisemnej zgody swojego proboszcza. Pierwsza Komunia ma miejsce w jedną z sobót maja. Wymagane dokumenty: świadectwo chrztu świętego.

Pokuta - Sakrament, w którym Jezus Chrystus przez kapłana odpuszcza człowiekowi grzechy po chrzcie popełnione. Pokutę ustanowił Chrystus dniu Zmartwychwstania, słowami: "Weźmijcie Ducha mego, którym odpuścicie grzechy są im odpuszczone a którym zatrzymacie są im zatrzymane". 

Spowiedź święta w naszym kościele - podczas każdej Mszy św. oraz w każdy piątek: w godzinach 10-12 i 15-16 (w trakcie Godziny Miłosierdzia).

Namaszczenie Chorych - Sakrament, w którym Jezus Chrystus umacnia człowieka ciężko chorego, odpuszcza mu grzechy jeśli je ma, daje mu siłę naprzeciw pokusom, ulgę w cierpieniu a niekiedy zdrowie ciała. Chrystus w Sakramencie Namaszczenia włącza chorego w swoją mękę, z której chory może czerpać moc zbawczą dla siebie i innych.

Namaszczenie chorych w naszej parafii - Odwiedziny chorych w pierwsze piątki miesiąca lub wg indywidualnych ustaleń. Chorym poświęcony jest także jeden dzień rekolekcji adwentowych i wielkopostnych. W ich trakcie udzielany jest Sakrament Namaszczenia.

Małżeństwo - Sakrament w który mężczyzna i kobieta zawierają dozgonny związek dla zrodzenia i wychowania dzieci oraz otrzymują w tym celu potrzebne łaski.

Małżeństwo w naszym kościele - data ślubu ustalana jest pół roku wcześniej. Wymagane dokumenty: świadectwo chrztu świętego z adnotacją do ślubu kościelnego (ważne trzy miesiace od momentu wydania), świadectwo bierzmowania, świadectwo ukończenia nauk przedmałżeńskich oraz poradnictwo rodzinne. Dowody osobiste. W przypadku małżeństwa konkordatowego dodatkowo dokument (3 egzemplarze) z Urzędu Stanu Cywilnego uprawniający do zawarcia małżeństwa.

Pogrzeb katolicki (w naszym kościele) - wymagany dokument: akt zgonu z Urzędu Stanu Cywilnego.

Za wszystkie ofiary oraz każdy gest życzliwości

i dobroci składamy serdeczne Bóg zapłać!

Konto bankowe: Ing Bank Śląski BSK S.A. 55 1050 1025 1000 0022 4437 9182